Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte arrangeres på Vollbo mandag 20. september kl 18.00.

Underholdning ved Steinar Kjeverud og Ragnhild Johnsen. Bevertning. Stangeavisa er invitert for å orientere om sin virksomhet mot lag og foreninger. Påmelding til høstfest/jubileumsfest på Tingvold fredag 22.10 kl.17.00 og julebordstur til Spidsbergseter fra 29.11 til 01.12. Alle pensjonister er velkommen på møtet. Husk en liten gevinst.