Medlemsmøte

Innkalling til medlemsmøte i Kvænangen pensjonistforening

Sted: Kommunehusets kantine i Burfjord

Tid: Tirsdag 10.1. 23 kl. 1800

Saker:

Aktuelle kandidater vedrørende tillitsverv i Troms pensjonistforening.

Leder har liste med oversikt over aktuelle posisjoner og tar denne med til møtet.

Frist: 14.1.23

 Innspill / saker til årsmøtet i fylkesforeningen. Her vi noe her?

Eventuelle saker må behandles av årsmøtet i lokalforeningen før dette kan sendes inn.

Frist: 15.1.23

 Fastsette årsmøte dato.

Skal være innen utgangen av februar.

 Enkel servering.

 Åresalg.

Ta med premier.

VELKOMMEN