Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til siste medlemsmøte for i vår! Også åpent for ikke-medlemmer.

REFERAT:

Medlemsmøte 18.05.22 på Arbeidsstua FBSS

40 medlemmer tilstede. Leder ønsket velkommen. Protokoller fra medlemsmøte 20.04 og fra styremøte 09.05. opplest og godkjent.

Orienteringer:

·      Bussturer. Turkomiteene i LHL og Pensjonistforbundet er enige i at våre medlemmer bør oppfordres til å melde seg på Menighetsrådets endagstur til Orkelbogen, for å unngå to halvfulle busser til samme turmål. Medlemsmøtet hadde ingen innvendinger mot dette. Tredagersturen til Telemark er fulltegnet.

·      Sykkelturen 09.07. Våre medlemmer oppfordres til å delta, også ønskelig med innspill til andre aktiviteter. Det vil bli arrangert Folldalsmesterskap i hesteskokasting, med premiering, ingen andre forslag kom opp på møtet.

·      Eventuelt. Takkekort fra Kari S. Hansen for oppmerksomhet på 70-årsdagen.

«Ukedagbok» fra Bjørn Wegge, hvor han forteller om opplevelser fra hver uke gjennom et helt år. Leder har fått det lagret på minnepenn, kan brukes på våre møter som opplesing. Trolig har Bjørn mer og, han har tatt mye bilder som kan være fine å vise for oss.

Faginnslag:

Ole Håkon Flatøy, enhetsleder TLU, orienterte om utbygginga ved FBSS. Vi fikk se tegninger, og ble forklart hva som skulle være hvor. Det blir 6 nye omsorgsleiligheter der hvor Gulsetbygget står nå, og 4 ekstra sjukehjemsplasser i fløyen mot øst. Kjøkkenet blir forstørret og utbedret, kantina og dagavdelingen blir større og alle rom får egne bad. SK-bygg fra Tynset er ansvarlig utbygger, flere andre firmaer involvert, bl.a. Folldal maskin og Eltron her fra bygda. Prisen på det hele er beregnet til ca 150 millioner, tilskudd til prosjektet er på 40-50 mill.

Servering og åresalg.

Pensjonistviljen. Solvor hadde skrevet om vårtegn, og om russefeiring før og nå. Vi ble før opplesingen advart om at noe kunne være litt «grovt», men trolig har alle hørt verre ting før. Ingen tok på seg å skrive til neste møte.

Neste møte blir 17.08.

Liv Nymoen

referent