Medlemsmøtet 13.oktober arrangeres på Kulturstua (Samfunnshuset Batnfjorden) Vi markerer også Eldredagen samme dag. Øyvind Gjøen forteller om Gjøko`s prosess fra Fisk til Maling. Underholdning Servering

Inviter gjerne med venner, uavhengig av om de er medlem i Pensjonistforeninga.