Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i januar.

Du er velkommen til medlemsmøte til torsdag, den 18. januar kl. 18.00 på Glenghuset i Dronningensgate.

Kommunens helsesjef Karianne Jenseg Bergmann kommer. Hun vil snakke om fastlegeordningen, smittesituasjonen med mer.

Det blir Quiz, kaffe og noe å bite i.

Fint dersom du tar med deg en gevinst.

Møteplanen for vårhalvåret er: 8. februar, 14. mars, 11. april, 23. mai og 13. juni.

Vel møtt ! Hilsen styret.