Lånt bilde på nettet

Medlemsmøte Tynset Pensjonistforening

Medlemsmøte Tynset Pensjonistforening onsdag 27.04.2022 kl. 11,00.

Nyt og gamle medlemmer er hjertelig velkommen.

Tynset Seniorkor medvirker.

Åre salg