Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 23.08.2023

Pasient- og Brukerombudet i Innlandet kommer og informerer om pasient- og pårørenderettigheter. Det vil ogaå bli sang av og med Marita Nyheim.

Referat fra medlemsmøte på Dagavdelingen på FBSS den 23.08.2023

47 medlemmer tilstede. Leder Unni ønsket velkommen til første møte etter sommerferien. Og vi er glade for å kunne være på vårt faste møtested igjen.

Pasient- og brukerombud i Innlandet Marit Alver-Jacobsen informerte m pasient- og pårørenderettigheter. Dette er et lavterskeltilbud som alle i fylket kan benytte seg av, det er gratis, og man trenger ikke henvisning. Man kan få råd og veiledning innen alt som har med helse og omsorg å gjøre, også juridisk . Hun snakket om at alle har

·      Rett til nødvendig og forsvarlig helsehjelp, både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten

·      Informasjon og medvirkning, om alternativer i behandlingen, risiko og fordeler

·      Informasjon og medvirkning for nærmeste pårørende når pasienten ikke har samtykkekompetanse (vurderes av fastlege).

·      Rett til å bestemme sjøl hvem som skal være nærmeste pårørende, kan være flere.

·      Individuell plan

·      Kommunen har veiledningsplikt!

Hun var også innom temaet fremtidsfullmakt, her finnes flere maler på nett, men må ikke bruke advokat, men 2 personer må bevitne underskriften. Statsforvalteren har maler, kan også bistå.

Til slutt svarte hun på spørsmål fra noen av oss som var til stede.

Kaffe, kaker og åresalg. Innkommet på åresalg kr. 4.965.

Referat fra medlemsmøte i mai. Godkjent, med retting av en dato.

Pensjonistviljen v/Anny Inger Lien. Hun fortalte om sitt liv, om vegen tilbake til en aktiv og god tilværelse etter problemer med overvekt og fysisk og psykisk sjukdom. Bra jobba, Anny!

Div. info fra leder: Pensjonistforbundet var tilstede på Arendalsuka, det og mye annet kan leses om på pensjonistforbundet.no. Leder og sekretær deltar på ledersamlig på Elverum 25. og 26.09. Neste møte her blir 20.09.

Marita Nyheim sang egne sanger og spilte gitar til. Etterpå var hun med oss på allsang, vi har fått nye sangbøker som vi tok i bruk.

Møte slutt 19.30

Liv Nymoen

Ref.