Medlemsmøte 23. mars 2023 kl 16:00 på Alver Hotel

Snart er det medlemsmøte, sjå ovanfor for meir informasjon

Kjære Pensjonist. Velkomen til nytt medlemsmøte torsdag 23. mars 2023 kl 16:00 på Alver hotel. Sjå meir informasjon ovanfor.