Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 19. mars 2024 kl. 12:00

Ut og trim med DNT Oslo og omland

På møtet får vi besøk av DNT Oslo og omland og "Frisklivssentralen" i Bydel Søndre Nordstrand

På dette møtet kommer May Liss Hansen fra Den Norske Turistforenings Oslo-avdeling og orienterer om foreningens "Senioraktiviteter". Les mer på nettsiden til DNT: Velkommen til senioraktivteter i Oslo og Omegn - DNT

Dessuten kommer Victoria Puntervold Kvernevik, som er leder enheten "Frisklivssentralen" i Bydel Søndre Nordstrand og orienterer om deres tilbud som er relevant for eldre i bydelen.

Les mer på nettsiden: Søndre Nordstrand frisklivssentral - Frisklivssentraler - Oslo kommune