Medlemsmøte 18.09.2023

Vårt møtelokale

Medlemsmøte Vardal pensjonistforening

Velkommen til medlemsmøte 18.09.2023.

Kirsten og Gjøvik Seniorkor kommer.