Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Siggerud Gård

Medlemsmøte

Styret ønsker velkommen til første medlemsmøte etter ferien. Det vil bli orientert om markeringen av foreningens 40-års jubileum og julebord samt andre arrangementer.

Som før vil vår flinke kjøkkenkomite sørge for bevertning. I tillegg blir det utlodding og sang.Velkommen til medlemsmøte