Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 17.01 2024

Tema for årets første møte er framtidsfullmakt

Referat fra medlemsmøte på Arbeidsstua FBSS 17.01.2024

45 medlemmer til stede.

Leder Unni ønsket velkommen og overlot ordet til dagens foredragsholder, som var Ivar Tuflåt Sjømæling. Han snakket om fremtidsfullmakt, som alle voksne anbefales å skrive. Dette er veldig viktig, for da kan fullmaktsgiver velge hvem som skal ta seg av økonomi og andre ting hvis han/hun på grunn av demens eller andre sykdommer eller skader ikke kan gjøre det sjøl. De fleste velger barn eller andre i familien, ektefeller kan også være fullmektig for hverandre. Det er veldig viktig at alle i nær familie er informert om at en fullmakt er skrevet, og hvem som er fullmektig.  Alternativet til fullmakt er at det oppnevnes en offentlig verge som du ikke har noe forhold til.

Han gjennomgikk hva som bør stå i en fullmakt, noe er påkrevd å ha med, andre ting kan man velge sjøl. Det finnes maler og eksempler på nett, det han viste var for en stor del hentet fra Statsforvalterens sider. Bruker man det som står der er det gode muligheter for at det blir riktig. Fullmakten skal ikke tinglyses, men den skal underskrives av to vitner som ikke skal være i nær familie. Noen kan kreve at en fullmakt skal være stadfestet av Statsforvalteren, f.eks. banker og kartverktet (ved salg av fast eiendom).

Det oppsettet han brukte blir sendt over til Unni, slik at det kan skrives ut og brukes av de av oss som ønsker det. Noen i forsamlingen hadde skrevet fullmakt, vi andre bør absolutt gjøre det.

En fremtidsfullmakt trer i kraft i det øyeblikk man får en diagnose som tilsier at man ikke kan ta vare på økonomi mm sjøl, og gjelder til man dør. Han gikk også kort igjennom det med testamente, som man kan skrive hvis man ikke har livsarvinger eller man ønsker å fordele fritt det som det er muligheter for etter arvelovens regler.

Kaffe, kaker og åresalg. Innkommet kr 4820.

Musikalsk innslag ved Hans Martin Storrøsten. Han spilte noen «låter» på gitar, både nye og egenkomponerte ting og gamle ting etter lokale musikere som T. Trondsgård og M. Plassen.

Protokoll fra medlemsmøte i november opplest og godkjent.

Div. info v/leder: det ønskes forslag på nye medlemmer til fylkesstyret i Pensjonistforbundet.

Brosjyren «Gangvennlig lokalsamfunn», også fra P.forbundet. Om div. tiltak som kan gjøre sentrum triveligere og skape aktivitet. Noe for eldrerådet, ev. en egen gruppe fra oss.

Takkekort fra Solveig Blæsterdalen, 70 år, og fra Stein A. Østbye, John O. Bakken, Unni Rustad, Nils Johan Alstad og Hjørdis Trøan, alle 80 år. Alle fikk blomsterhilsen på sine dager.

Unni avsluttet med en julefortelling av Kjell Aukrust, og ønsket alle vel hjem.

Liv Nymoen, referent