Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 15.11.23

Orientering av kommunedirektøren.

Åge Lindstad viser bilder og forteller fra tur(er).

Medlemsmøte 15.11.2023

Unni ønsket velkommen til 43 medlemmer, samt kommunedirektør Malin Wassdal. 

Hun fikk ordet først, presenterte seg nærmere sjøl, hun kommer fra Oppdal hvor hun fortsatt bor, men følte at hun var blitt tatt godt imot av kommunen og i bygda. 

Tema for hennes innlegg var hva som er viktig for Folldal framover. Som i mange andre bygder er det en utfordring at folketallet går ned, og alderssammensetningen endrer seg til flere eldre. Men for at kommunen skal være attraktiv både for de som bor her og de som kanskje kan tenke seg å flytte hit og ha et godt liv her er det en del grunnleggende ting som er viktige, som gode boliger, skole, barnehage, helsetjenester, et næringsliv som gir jobber til folk. Og kommunen må også være en god arbeidsgiver, det blir en utfordring å få nok folk til å fylle alle jobbene framover.

Andre viktige temaer er  Samfunnssikkerhet og beredskap, energi klima og miljø.

Utbygging av FBSS: planlagt ferdig høsten 2024. Tidsmessig ligger vi godt an, men på grunn av renteøkning og prisstigning vil det nok bli dyrere enn opprinnelig beregnet. Det blir 3 nye institusjonsplasser og 6 nye leiligheter. Alle rommene får egne bad. Det vil bli mye administrativ jobbing for å få alt til å fungere i det nye bygget. Økningen i antall eldre vil merkes godt framover, det vil kreve mye av hjemmetjenesten, her må det en økning i bemanningen til. Velferdsteknologi vil være et nødvendig hjelpemiddel, men må ikke erstatte folk. Dialog er viktig, med Pensjonistforbundet, Eldrerådet, Frivilligsentralen og befolkningen generelt. 

Honnør til de ansatte i helsetjenesten og kommunen ellers!

På spørsmål fra salen ble det opplyst at kommunen har vedtatt å ta imot 25 flyktninger fra Ukraina i 2023, trolig 20 i 2024. Boliger er en utfordring, men det har ordnet seg så langt. Folk i bygda er flinke til å tipse om ledige hus/leiligheter.

Jobbes med integrering. Språket er et problem, ikke lett å lære norsk, og engelskkunnskapene er dårlige. Viktig med god språkopplæring, især hvis folk skal jobbe i eldreomsorgen. Språkopplæringen på Tynset er god, det er lang reiseveg, men det krever mye ressurser å etablere egen i Folldal. 

Orienteringer v/leder: 

 Nytt eldreråd er valgt:

Gunn Hilde Voll                                 vara: Gunn Iren Husem  

Marina Pettersen                               vara: Britt Lunder Husom

Aslak Kristiansen                              vara: Harald Dalen

Per Blæsterdalen                              vara: Unni Rustad

Liv Høstad Øyen                               vara:  Britt Maria Wangen

De to første er politisk valgt, de tre siste fra Pensjonist forbundet.                                                                                                           

Motiview: Helsedirektoratet har etablert en tilskuddsordning for aktivitetstiltak, for å motvirke ensomhet og skape aktivitet, sosialt fellesskap og møteplasser.

Julebord: det er 70 påmeldte til julebordet den 2.12. 

Vi har fått 2 nye medlemmer, Ragnhild Bakken Berg og Guri Østensen. 

Åge Lindstad fortalte og viste bilder fra da han gikk Norge på tvers til inntekt for nytt orgel i kirka. Mye flott landskap, tøft gjort av Åge å gå den lange turen alene, attpåtil med trange sko….. innbragte 43.000 til orgelaksjonen.

Kaffe og åresalg, innkommet kr. 4750.

Liv Nymoen, referent