MEDLEMSMØTE 12.09.23

Vi ønsker alle våre medlemmer i NAV Innlandet pensjonistforening hjertelig velkommen

Vi starter

kl. 10:00 - Kaffe/te og kringle

Kl. 10:15 - Bjørn Lien kommer og orienterer oss om NAV og hva som skjer der

Kl. 11:30 - enkel lunsj

kl. 12:15 - "Fremtidsfullmakt - en orientering" v/ jurist Julie Emilsen

Vi avslutter dagen ca. 14:00.

Programmet er med forbehold om endringer.

Det vil bli sendt ut innbydelse til alle om ikke så lenge, hvor vi ber dere melde dere på i forhold til serveringen.