Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlems møte april 2024

Flor og Fjære

medlemsmøte

Det blir medl.møet onsdag 24 april.

Info. om foreningen og turer.

Underholdning ( info. kommer senere).

Kaffe og Kringle, åresalg, trekning (pakke).

Gratis adgang - VELKOMMEN -