Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Mandagstreff i søre Tysvær

Trim og sosialt samvær

Mandagstreffet fortset kvar mandag i februar, 5.2, 12.2, 19.2, 26.2, på Tysvær soknehus.

Me startar kl 11 med trim, som fysioterapeut Kristine Aurdal har.

Etterpå er det mat og kaffi. Tilslutt har me ei stund med spel og god prat. Slutt ca 13.30.

Dei som er 65 ++ er velkomne. Treng du skyss, ring 99728428 , Liv Solveig, eller 46933566, Inger.

Gratis tilbud. Arrangørar Tysvær sanitetsforening og Tysvær pensjonistlag