Møte i Songdalen Pensjonistforening 29. november

Songdalen Pensjonistforening har møte i Bestestua på Nodeland tirsdag 29. november 2022 kl 1600.

Sokneprest Sven Arve Egeland kåserer over temaet "Juletreets historie og betydning".

Dag Lothar Kanestrøm vil presentere "Las Vegas store Croonere" og Croonerklassikere fra 50 - 90-tallet.

Julegrøt, allsang og utlodning.

Orientering om tur i juni 2023.

Alle er hjertelig velkommen!