Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte i Songdalen Pensjonistforening 29. november

Songdalen Pensjonistforening har møte i Bestestua på Nodeland tirsdag 29. november 2022 kl 1600.

Det blir julekåseri, noe som er blitt en tradisjon.

Dag Lothar Kanestrøm vil presentere "Las Vegas store Croonere" og Croonerklassikere fra 50 - 90-tallet.

Julegrøt, allsang og utlodning.

Programmet vil bli oppdatert etter hvert.

Alle er hjertelig velkommen!