Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte i pensjonistlaget

Møte i pensjonistlaget med basar. Dagens gjest er Roald Olsvold.

Det blir møte i pensjonistlaget på Smiths. Denne gongen blir det også basar. Me er takksame for gevinstar!