Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MØTE I NOVEMBER

MØTE PÅ MÅSAN

Medlemsmøte den 2. november.

Underholdning av visesangeren Erik Lukashaugen.

Det serveres kaffe og snitter.

Utlodning - ta med gevinst.

Inngangspenger 100 kroner.

Vel møtt!