Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kurs i smarttelefon og nettbrett

Opplæring i oppsett og bruk

 Deltakarene må ha med smarttelefon /nettbrett med seg til kurset. 

Me går igjennom fylgjande temaer:

·      Grunnleggjande funksjoner

·      Tilkopling til internett

·      Datasikkerheit

·      Bruk av apper 

·      Sosiale medier, e-post, Facebook, Messenger, Skype/Facetime, Snapchat

·      Nyttige apper

Kurset varer i 2 timer inklusiv kaffi og noko å bite i. 

Påmelding til Ål Frivilligsentral mob. 90708637 eller thg@aal.kommune.no