Kulturtreff i Nordfylket

Skibotn samfunnshus - Lørdag 29. april

En del av vår kultur er å møtes «på lokalet» i festlig lag med musikk, dans og lotteri.

Vi møtes på: Skibotn Samfunnshus -  Lørdag 29. april 2023 kl. 16.00.

Middag kl.17.00. Dans fra kl. 18.30 til ca. kl.22.00

Pris pr. person kr. 450,- som dekker in

ngang, underholdning, bespisning og dansemusikk.

 Musikk: Bjørnar Hansen og Odin Tårnes.

Bindende påmelding ved innbetaling til konto 4750 70 07097 innen 17. april.

Ved samlet bestilling må navnene til de påmeldte noteres.

Spørsmål kan rettes til Else Sørensen, else.sorens@gmail.com eller tlf. 41042011.

Vi ber hver enkelt om å informere videre om Kulturtreffet i Skibotn.

Fint om dere tar med gevinster til lotteriet.

Alle er hjertelig velkommen. Vi har god plass, så ta med partner, venner og bekjente.

Det er ikke krav om medlemskap i Pensjonistforbundet.