Juletallerken i Holt pensjonistforening!

Medlemmer i Holt pensjonistforening, meld deg på!

Julemøte tirsdag 6.desember kl 18.00 blir på Vivesøl Gård.

Meld deg på til 93403879 og 90526949, telf. og SMS,

eller; tmoen253@gmail.com.

Det serveres; Juletallerken og riskrem, kaffe.

Prisen er kr 250,-, betales ved ankomst, Vipps eller kontant.

Underholdning av Finn og Dag, kåseri av Lars Langemyr.

Første 90 påmeldte får plass.

Holt pensjonistforening