Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Hyggekveld/Møte 20.09.23

HANS OG SVEIN I FULL SVING

Kveldens innhold: Nils Erik Bogsrud kommer med foredraget "Trafikksikkerhet for eldre, fotgjengere og syklister.

Kaffeservering med noko attåt

Etter kaffen blir vi underholdt av Hans og Svein

Selv om det egentlig er for trangt, virker det som om vi må fortsette å ha møtene våre i Kafe Raus i Sundet.