Foredrag om hørsel - Leif Holand Muller

Foredrag om Hørsel

Leif Holand Muller kommer og holder foredrag om hørsel.

Bevertning

Vi vil ha underholdning, mer informasjon kommer senere