Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Digital opplæring

Digital opplæring Gaupne

Luster pensjonistlag i samarbeid med Luster kommune startar digital opplæring i hht. plakat over.

Håpar at dette er noko som medlemmar i pensjonistlaget og andre eldre i kommunen ønskjer, og at mange har anledning til å bli med.

Ta kontakt dersom det er noko du lurer på. Tlf. 91149738.