Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Befaring til Dagsturhytta onsdag 21. juni kl 09.00

Bli med på vurdering av tursti-trase'en (e) til dagsturhytta

Møte opp på Fjellheim ved Vegårshei Frivilligsentral, onsdag 21. juni kl. 09.00

Frivillige lag og foreninger er invitert til å bli med på befaring.

Da blir det befaring og vurdering av tursti-trase'en opp til Dagsturhytta.

Lars Mosberg fra Kommunen vil lede befaringen.