Arja Saijonmaa til Spira!

Torsdag 4. november inviteres eldre over 65 år, fortrinnsvis enslige, til konsert med den finske sangeren Arja Saijonmaa.

Leder av Flekkefjord Pensjonistklubb, Anne Marie Lende, har sammen med Hidra Pensjonistforening fått innvilget midler fra fylkesmannen/statsforvalteren til dette tiltaket for pensjonister i kommunen. Transport kan ordnes for dem som måtte ha behov for det. Påmelding innen 14. oktober til Anne Marie Lende på tlf. 951 11 463.