Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte torsdag 8. februar 2024 kl 18:00

Foto: Leif Thuland

Ordinært årsmøte i Pensjonistforeningen Søral-Hydro Husnes vert halde torsdag 8. februar kl 18:00 i Golfhuset, Husnes

På årsmøtet vert det handsama vanlege årsmøtesaker. 

Dersom det er andre saker ein vil at skal handsamast på årsmøte må desse leverast styret seinast torsdag 1. februar 2024.

Før sjølve årsmøtet tek til vil kommunedirektør Leif Ove Mikkelsen orientera om aktuelle saker for oss pensjonistar i Kvinnherad og svara på spørsmål.

Vel møtt!