Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Lindås pensjonistlag

Torsdag 27. mai 2021, kl. 16;00, på Westland Hotel

Lindås pensjonistlag kaller inn til årsmøte, torsdag den 27. mai 2021, kl. 16;00, på Westland Hotel

Vanlege årsmøtesaker. Sakspapir vert lagt fram på møtet. Gratis servering/underhaldning. 

Saker ein vil ta opp må vera styret skriftleg ihende v/leiar Kåre Bastesen, Svehaugane 7, 5955 Lindås, eller e-mail; kare.bastesen@bkkfiber.no seinast 18. mai. 

Av smittevernhensyn treng vi påmelding om deltaking til Kåre Bastesen, tlf. 916 27 736, innan 20. mai.

Vel møtt!