Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Velkommen til årsmøte 14.02 kl 15.00 - 17.00 på Åboas kafé. 

Valg: leder og styremedlem.

Forslag til kandidater og saker sendes til 91331838 eller Heidi.johnsen@hotmail.no innen 05.02

Totto spiller til allsang. Det blir åresalg så ta gjerne med en gevinst .

Hilsen styret 🧡