ÅRSMØTE

KVÆNANGEN PENSJONISTFORENING

avholder

ÅRSMØTE

Torsdag 23. februar 2023 klokken 1800

på flerbrukshuset i Burfjord.

Saker som ønskes behandlet må være styre i hende innen 16. februar 2023.

SAKSLISTE

1. Åpning

2. Valg av møteleder, sekretær, tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Godkjenning av innkalling

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Budsjett for 2023

7. Innkomne forslag

8. Valg

_____________________________________________________________

Det blir medlemsmøte etter årsmøte.

Vanlig opplegg med åresalg og bevertning.

Husk gevinster.

Vel møtt

Styre