Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE

KVÆNANGEN PENSJONISTFORENING

avholder

ÅRSMØTE

Torsdag 23. februar 2023 klokken 1800

på flerbrukshuset i Burfjord.

Saker som ønskes behandlet må være styre i hende innen 16. februar 2023.

SAKSLISTE

1. Åpning

2. Valg av møteleder, sekretær, tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Godkjenning av innkalling

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Budsjett for 2023

7. Innkomne forslag

8. Valg

_____________________________________________________________

Det blir medlemsmøte etter årsmøte.

Vanlig opplegg med åresalg og bevertning.

Husk gevinster.

Vel møtt

Styre