Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 20. februar 2024

Årsmøte i foreningen holdes 20. februar 2024 kl. 12:00

Det innkalles til årsmøte i Holmlia Pensjonistforening

Tirsdag 20. februar kl 12:00

I Holmlia Sportsklubbs lokaler, Nordåsveien 1B

Forslag til dagsorden

1.    Valg av møteleder

2.    Valg av protokollfører

3.    Valg av 2 til å undertegne protokollen

4.    Styrets årsberetning

5.    Revisors revisjonsrapport

6.    Godkjenning av regnskapet for 2023

7.    Valg av leder, sekretær og styremedlem

8.    Innkomne forslag

9.    Avslutning

Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet skal være styret (styreleder) i hende senest 14 dager før årsmøte

Oslo, 18. januar 2024

Holmlia Pensjonistforening v/styret

Etter årsmøtet vil Tone Wåler fra Buss & Reiseservice fortelle om hvilke turmuligheter de har å by på.