Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 15.02.23

Askvoll Sjøbuer

Vanlege årsmøtesaker. Val. Matøkt. Saker ein ynskjer å ta opp på årsmøtet, må vere styret i hende innan 02.02.23.

Tema på årsmøtet: Kva slags treff ynskjer medlemmene framover?

Alle er hjarteleg velkomne!

Deltaking er gratis, men pga servering er det fint med påmelding innan 11. februar til mob: 971 96 246 eller 906 42 575. Helsing styret.