Årsmøte 15.02.23

Askvoll Sjøbuer

Vanlege årsmøtesaker. Val. Matøkt. Saker ein ynskjer å ta opp på årsmøtet, må vere styret i hende innan 02.02.23.

Tema på årsmøtet: Kva slags treff ynskjer medlemmene framover?

Alle er hjarteleg velkomne!

Deltaking er gratis, men pga servering er det fint med påmelding innan 11. februar til mob: 971 96 246 eller 906 42 575. Helsing styret.