Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2022

Styret i Elnesvågen Pensjonistforening innkaller til ÅRSMØTE onsdag den 16. februar 2022, kl 1800.

Saker til behandling :

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å skrive under protokollen
  3. Årsberetning
  4. Regnskap 2021 og budsjett 2022
  5. Valg:
  • Valg av styreleder                    
  •  Valg av 4 styrerepresentanter og 2 vararepresentanter
  •  Valgkomite
  •  Valg av revisor m/vararepresentant
  •  Valg av delegat m/vararepresentant til fylkesårsmøtet

Planlagt aktivitet 1. halvår 2022.

Representanter fra Hustadvika kommune vil orientere om kommunens eldrepolitikk. Ellers blir det servert mat og det blir fin musikk.

Vel møtt!