Årsmøte 2022

Styret i Elnesvågen Pensjonistforening innkaller til ÅRSMØTE onsdag den 16. februar 2022, kl 1800.

Saker til behandling :

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å skrive under protokollen
  3. Årsberetning
  4. Regnskap 2021 og budsjett 2022
  5. Valg:
  • Valg av styreleder                    
  •  Valg av 4 styrerepresentanter og 2 vararepresentanter
  •  Valgkomite
  •  Valg av revisor m/vararepresentant
  •  Valg av delegat m/vararepresentant til fylkesårsmøtet

Planlagt aktivitet 1. halvår 2022.

Representanter fra Hustadvika kommune vil orientere om kommunens eldrepolitikk. Ellers blir det servert mat og det blir fin musikk.

Vel møtt!