Årsmøte 2022.

Årsmøte Kongsvinger Pensjonistforening 2022.

Ønsker alle velkommen til vårt årsmøte 23. februar 2022 kl. 16.00. Håper koronanen på det tidspunktet ikke lenger setter noen begrensninger på våre aktiviteter.

Beste hilsner fra Styret.