Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent Vervemøte

Gjesdal pensjonistforening

Åpent Verve møte

Velkommen til Åpent vervemøte og Medlemsmøte

På Åboas Kafe. Onsdag 08.03.23 Klokken 15.00-17.00 Det vil bli musikk og sang med June Eltevåg. Litt god mat og Kaffe.

Er du ikke medlem ,så er du velkommen til å se hva vi kan tilby på Pensjonist treffet.

Åresalg ,så ta gjerne med en gevinst.

Med vennlig Hilsen Styret.