Åpent møte i Holt pensjonistforening.

På tirsdag 3.mai får pensjonistene i Tvedestrand besøk av Harald Kolbjørnsen med fordraget;

"Hvordan gjenvinne respekten for alderdommen i Norge."

Åpent møte i Holt pensjonistforening.

Harald Kolbjørnsen har økonomisk utdannelse fra NHH og vært selvstendig næringsdrivende i 25 år. Er opptatt av å forstå hvorfor vi mennesker gjør og tenker slik vi gjør – og hele tiden finne bedre metoder for endring av tenking og atferd.

Han vil fokusere på:

Respekten for eldre i et historisk perspektiv

Hvilke kulturer opprettholder respekten for eldre i dag

Hvor kommer denne respekten fra?

Er det noe poeng å gjenreise respekten for oss eldre i Norge?

Hva kan vi i så fall gjøre?

Velkommen til Holt bedehus. Se annonse lørdag og våre sider på Facebook og Pensjonistforbundet/ Holt pensjonistforening.

 Alle velkommen!

Tore Moen