Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent møte i Holt pensjonistforening.

På tirsdag 3.mai får pensjonistene i Tvedestrand besøk av Harald Kolbjørnsen med fordraget;

"Hvordan gjenvinne respekten for alderdommen i Norge."

Åpent møte i Holt pensjonistforening.

Harald Kolbjørnsen har økonomisk utdannelse fra NHH og vært selvstendig næringsdrivende i 25 år. Er opptatt av å forstå hvorfor vi mennesker gjør og tenker slik vi gjør – og hele tiden finne bedre metoder for endring av tenking og atferd.

Han vil fokusere på:

Respekten for eldre i et historisk perspektiv

Hvilke kulturer opprettholder respekten for eldre i dag

Hvor kommer denne respekten fra?

Er det noe poeng å gjenreise respekten for oss eldre i Norge?

Hva kan vi i så fall gjøre?

Velkommen til Holt bedehus. Se annonse lørdag og våre sider på Facebook og Pensjonistforbundet/ Holt pensjonistforening.

 Alle velkommen!

Tore Moen