Organisasjonskurs på nett

Digitale kurs

 • Pensjonistforbundet går nye veier for å kurse våre tillitsvalgte – nå kan du melde deg på digitale kurs!
 • I 2019 ble det gjennomført mange organisasjonskurs i Pensjonistforbundet; styrekurs, kassererkurs og kurs for valgkomite. Planen var at det i kjølvannet av årsmøtene i foreningene skulle tilbys slike kurs over hele landet. De fleste foreningene fikk gjennomført årsmøtene og valgt nye styrer. Så kom koronaen og det ble bråstopp, både for fylkesårsmøtene og all opplæring.
 • Pensjonistforbundet tilbyr nå en forenklet utgave av de tre kursene på den digitale plattformen Teams. Her får du en grunnleggende introduksjon, som et grunnlag fram til vi starter opp de ordinære kursene igjen.

 


 

Gjennomføring av digitale kurs

· Kursene blir gjennomført via den digitale plattformen Teams. Deltakerne får tilsendt god informasjon i forkant om hvordan man kobler seg på. Kun enkel datakunnskap er nødvendig. Vi tilbyr også hjelp i forkant av kurset, slik at du er trygg når kurset starter.

· Dersom foreningen har tilgang til storskjerm kan det være mulig å kjøre kurset på et styremøte. Det er da viktig å teste på forhånd at det fungerer, ikke minst at lyden er god nok. (Vi kan hjelpe til med å gjennomføre test)

· Antall deltakere er maks 5. Dette kan fravikes dersom et helt styre melder seg på og det dermed er flere enn 5 som skal være med.

· Tidsramme for kursene er 1 time.

· Vi vil ha flere kursledere tilgjengelig slik at vi kan kjøre mange kurs. (se datooversikt nedenfor) Etter hvert som kursene fylles opp, setter vi opp nye datoer. Dersom det er ønske om kurs på en konkret dato, er det bare å ta kontakt, så skal vi prøve å få til det. Kurskalenderen vil bli fortløpende oppdatert med flere kurs i juni og etter sommerferien. Kurskalenderen vil du finne på nettsida vår www.pensjonistforbundet.no.

Styrekursene har en tidsramme på 1 time og handler blant annet om hvordan få styret til å fungere godt som team.

Styrekurs

Tidsramme: 1 time

 • Styrets oppgaver og ansvar
 • Lokal handlingsplan
 • Styret som et godt team
 • Muligheter og utfordringer for styret i disse koronatider.

 

Kursleder går gjennom temaene. Deltakerne får tilsendt presentasjonen.

Det gis anledning til spørsmål/kommentarer, selvsagt noe begrenset pga den korte tidsramma.

 

Datoer (klikk på dato for påmelding):

Mandag 25.mai kl 11.00 (FULLT) Kursleder: Jens Høibø

Onsdag 27.mai kl 18.00 (FULLT) Kursleder: Jens Høibø

Torsdag 28.mai kl 11.00 (FULLT) Kursleder: Rune Ramsli

Fredag 29.mai kl 13.00 (FULLT) Kursleder: Helge Meyer

Onsdag 3.juni kl 13.00 (FULLT) Kursleder: Anne Grethe Skårdal

EKSTRAKURS 3. juni kl 14.30 (FULLT) Kursleder: Jens Høibø

Tirsdag 9.juni kl 18.00 (FULLT) Kursleder: Rune Ramsli

EKSTRA:  Ons 10. juni kl 14-15 (FULLT) Kursleder: Helge Meyer

EKSTRA: Onsdag 17. juni kl 11-12 Kursleder: Rune Ramsli

Torsdag 18. juni kl 18.00 Kursleder: Helge Meyer

 

 

Spørsmål rettes til:

Jens Høibø, e-post: jens.hoibo@pensjonistforbundet.no

Kassererkurset gir innføring i regnskapsprinsipper og kasserens oppgaver.

Kassererkurs

Tidsramme: 1 time

 • Kassererens oppgaver og ansvar
 • Regnskapsprinsipper
 • Gjennomgang av enkelt ‘regnskapssystem’ - excel

 

Kursleder går gjennom temaene. Deltakerne får tilsendt presentasjonen.

Det gis anledning til spørsmål/kommentarer, selvsagt noe begrenset pga den korte tidsramma.

 

Datoer (klikk på dato for påmelding):

Mandag 25.mai kl 14.00 (FULLT) Kursleder: Anne Grethe Nilsen

Torsdag 4.juni kl 13.00 (FULLT) Kursleder: Anne Grethe Nilsen

Tirsdag 9.juni kl 11.00 Kursleder: Anne Grethe Nilsen

Tirsdag 16. juni kl 11.00 Kursleder: Anne Grethe Nilsen

 

Spørsmål rettes til:

Jens Høibø, e-post: jens.hoibo@pensjonistforbundet.no

Kurs i valgkomitearbeid gir gode råd til de som har fått verv i valgkomitéen.

Kurs i valgkomitearbeid

Tidsramme: 1 time

 • Valgkomiteens oppgaver og ansvar
 • Hvordan bli en god valgkomite?
 • Gode råd

 

Kursleder går gjennom temaene. Deltakerne får tilsendt presentasjonen.

Det gis anledning til spørsmål/kommentarer, selvsagt noe begrenset pga den korte tidsramma.

 

Datoer (klikk på dato for påmelding):

Onsdag 3. juni kl 18.00 Kursleder: Rune Ramsli

Torsdag 11. juni kl 11.00 Kursleder: Helge Meyer

Tirsdag 16. juni kl 14.00 Kursleder: Anne Grethe Skårdal

 

Spørsmål rettes til:

Jens Høibø, e-post: jens.hoibo@pensjonistforbundet.no

0 resultater