Nyheter

Pensjonistforbundet gir 1.000.000 kroner til lindrende behandling

Coronaviruspandemien treffer hardest blant de eldste eldre. Palliativ omsorg er viktigere enn noen gang, og Pensjonistforbundet har derfor besluttet å tildele 1 million kroner til stiftelsen Verdighetssenteret.

Mangel på pneumokokkvaksine

Pensjonistforbundet engasjerer seg for at det skal komme en løsning.

Er pensjonene trygge når børsene faller?

Aksjekursene på børsene verden over har falt betydelig den siste tiden, men de aller fleste pensjonsutbetalingene i Norge er heldigvis upåvirket av børsnedgangen. De økonomiske konsekvensene som følge av korona-viruset er store, men forhåpentligvis midlertidige. 

Ber om utvidede rettigheter til arbeidstakere over 67 år

Pensjonistforbundet ber regjeringen om å utvide retten til sykepenger for ansatte som har fylt 70 år og gi arbeidstakere over 67 år rett til dagpenger.
 

Ber regjeringen trygge bekymrede eldre  

I arbeidet med et notat om «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien» har Helsedirektoratet vurdert å bruke aldersgrenser helt ned til 60 år for å velge hvilke pasienter som skal prioriteres i en kritisk situasjon. Heldigvis er dette forslaget tatt ut i det endelige notatet, men Pensjonistforbundet reagerer kraftig på at dette i det hele tatt er vurdert.

Pensjonerte helsearbeidere skal ikke tape penger på å bidra i koronakrisen

Stortinget har vedtatt en ny, midlertidig lovendring, slik at pensjonert helsepersonell som ønsker å bidra i koronakrisen ikke skal tape pensjon. 

Eksterne nyhetslenker

Pensjonistforbundet i media

Telefonkontakt

Møre, 29. Mars 2020 21:12

Alene med demensen

Dagbladet, 28. Mars 2020 21:23

Mangel på pneumokokkvaksine

Pensjonistforbundet, 27. Mars 2020 16:31

Advarer mot pensjonspanikk: Ett smart grep kan snu ditt tap til storgevinst

Kragerø Blad Vestmar Pluss, 27. Mars 2020 12:20

Leserinnlegg: Ta vare på hverandre!

Stangeavisa, 26. Mars 2020 16:00

Ber regjeringa trygge uroa eldre

Møre, 26. Mars 2020 10:00

0 resultater