Fra medlemsmøte i Ottestad pensjonistforening. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Snart jubileum i Ottestad pensjonistforening

Så snart påsken er over braker det løs med 40-årsjubileum i pensjonistforeningen i Ottestad. Bak seg har foreningen et aktivt år med varierte medlemsmøter.

 Selve jubileumsfesten er lagt til Bryhni søndre i Romedal på fredag 25.april. På ettermiddagen samles medlemmer og innbudte gjester til høytidlig markering av at det er gått 40 år siden foreningen ble stiftet. Siden årsmøtet tidlig i februar har styret lagt ned mye arbeid i forberedelsene til jubileet.

Årsmøtet fikk seg forelagt en årsmelding som fortalte om variert program gjennom 2013. Det ble holdt ni styremøter og åtte medlemsmøter. Foreningen hadde en 4-dagers tur sammen med Stange pensjonistforening, samt en dagstur.
Blant temaene på møtene kan vi nevne besøk fra Sparebanken Hedmark, foredrag om arv og vergelov, kåseri om handelssteder i gamle Stange, gode råd om å gjøre alderdommen best mulig, bestilling av kollektiv transport,- samt foredrag om Pensjonistforbundet. Det har vært sang og musikalsk underholdning på alle møtene.
Økonomisk ble 2013 et år med driftsmessig underskudd på 13.000 kroner, men med god egenkapital tåler foreningen det godt. Inntektene kommer i første rekke fra loddsalg og inngangspenger på møtene, med andre ord fra medlemmene selv.  Det er satt av eget beløp til å dekke kostnadene ved det forestående jubileet.
Valgene førte til gjenvalg av leder Solveig Berg, og nestleder er Helge Ingbrigtsvoll. Erling Søstuen er kasserer og Gerd Pedersen sekretær. Øvrige styremedlemmer er Randi Kringsjå, Louise Jønsberg og Borga Snarud.

 

0 resultater