Leder Hjørdis Aakre (til h.) og kasserer Unni Aarstad.

Hva skjedde i Roverud i 2013 ?

Her kan du lese årsberetningen for Roverud pensjonistforening for året som gikk.

 Roverud pensjonistforening hadde ved årets utgang 52 medlemmer. Foreningen har møtene sine på  Roverud samfunnshus den andre onsdagen hver måned, og frammøtet er oftest  rundt 35.

Det har vært to styremøter, to gratis turer og en fire-dagers sommertur. Vi har også hatt teatertur til Nes kulturhus sammen med Kongsvinger pensjonistforening. Vi var også vertskap for Eldredagen på Roverudhjemmet. Årets fest var knytkalaset.

Møtene våre har vært godt variert med forskjellige aktører. Anne Marie Halvorsen har lest Prøysen-stykker på flere møter,- på sin ekte Prøysendialekt. Overlege Sigurd Wetterhus har kåsert om demens og vist film, Bjørg og Harald Dalsberget har gjestet oss med fin sang og musikk. Pål Øieren fortalte oss om Demensforeningens arbeid i distriktet vårt.

Vi er privilegerte med fin musikk av Liv Trøbak og Ragnhild Helgesen, samt vår enormt flinke sanger Harald Spenningsby. Kjøkkengruppa gjør også sitt til at møtene blir koselige. De serverer snitter, gryterett, ja til og med hele middager. Salen er pent pyntet med lys, blomster og duk på alle bord. Dette gjør møtene ekstra koselige. Vi synger mye på møtene våre.

Styret består etter årsmøtevalget av Hjørdis Aakre (leder), Anne Lise Sørbu Stensbøl (nestleder), Unni Aarstad (kasserer) og Esther Ingebjørg Sandbæk (sekretær).

0 resultater