Fra Vingelen (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Internasjonalt i Tolga i 2013

Tolga pensjonistforening hadde fokus langt ut over bygdas grenser i 2013. Det forteller årsberetningen om.

Temaene på medlemsmøtene spente vidt og bredt i året som gikk: Liens prosjekt i Litauen, hoppanlegget på Hamran, Tynset sjukehus, "Mitt liv i teaterverdenen", Rørosmeieriet, taterne i Norge, Peru og inkariket, trafikksikkerhet og prisene for 50 år siden. I sannhet spenstig bredde !

Foreningens 40-årsjubileum ble feiret på Malmplassen 24.mai med stort frammøte. Fire tidligere ledere ble hedret med blomster,- Kerstin Olsen, Marie Thomasgaard, Jorunn Eide og Eistein Aaseng. Det var blomster, gaver og hilsen fra Pensjonistforbundet sentralt og fylkesforeningen, fra Tolga kommune, Tolga frivilligsentral og naboforeningene i Tynset og Os. Gunvor Andbo Nygård holdt inspirerende foredrag.

I året ble det holdt ni medlemsmøter og ni styremøter. Julebordet var på Hodalen fjellstue. Foreningen deltok i arrangementet av Eldredagen på Malmplassen hvor Mary Barthelemeo holdt et spennende foredrag med lysbilder om tatere. Det er gitt blomster til sykehjemmet og omsorgstunet.

Petra Sæther deltok på fagdag for kasserere som Pensjonistforbundet Hedmark arrangerte. Hun var også med på fylkets ledersamling i oktober.

Årets dagstur gikk til Helgøya og Hedemarken med høydepunkt og middag på ærverdige Hoel gård. I august gikk turen til Mora og Sunne sammen med Os pensjonistforening. Her deltok 16 fra Tolga og 32 fra Os, ialt 48 medlemmer. Det var tur til Mårbacka og Rottneros, og på returen et besøk på kjent linveveri, via Charlottenberg før turen gikk hjem. Jon P.Brennmoen har skrevet en flott prolog om turen.

Foreningen ga 2.000 kroner til årets TV-aksjon om demensarbeid og forskning, og det er også gitt 2.000 kroner til Karin Liens prosjekt i Narva i Litauen.

Ved årsskiftet hadde Tolga pensjonistforening 145 medlemmer. Oppslutningen om møtene er veldig bra, mellom 40 og 60 møter opp hver gang. Styret takker medlemmene for trofast og ivrig deltakelse på møter og turer, og en takk til trofaste musikere, samt til Jon P. for sang og underholdning !

 

0 resultater