Styreleder Oddbjørg Morseth overrakte krystallvase og blomster til avtroppende nestleder Gudmund Holmen. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Gudmund: - Takk for meg !

Etter rundt 10 års innsats i styret for PF Hedmark trakk Gudmund Holmen seg på årsmøtet nylig. Som nestleder har han deltatt i mange viktige saker i fylkesforeningen. Årsmøtet takket ham for innsatsen med langvarig applaus.

 Holmen kom inn i fylkesforeningens styre i 2005 og har vært en sentral skikkelse i PF Hedmarks virksomhet disse årene. Gudmund har vært engasjert og meningsbærende debattant og samtidig en lun humorist. Han har også representert i landsstyret i PF. På årsmøtet takket han for samarbeidet med styret og med fylkessekretæren.

Med interesse for lyrikk har det ofte falt i Gudmunds lodd å lese ord for dagen. Og både under middagen og ved møteavslutningen ga Gudmund til beste småfortellinger av Alf Prøysen. Styreleder Oddbjørg Morseth takket ham for lang og tro tjeneste og kunne attestere for riktigheten av inskripsjonen på krystallvasen som ledsaget blomstene. På vasen sto det foruten forbundets logo: Takk, Gudmund !

0 resultater