Årets første medlemsmøte i Vallset

Nær 50 var på plass da Vallset pensjonistforening arrangerte årets første medlemsmøte.

Vallset pensjonistforening hadde medlemsmøte på Bo- & servicesenteret torsdag 9.januar. Leder Grethe Nyhus ønsket velkommen til 49 frammøtte.

Vi startet med å synge "Det lyser i stille grender", akkompagnert av Ralph, Jan Arne og Magnhild. Grethe leste julehilsener fra flere av kontaktene våre.  Karin informerte om 4-dagersturen vår som Tangen/Espa skal stå for i år. Nærmere opplysninger og brosjyrer vil bli utdelt på neste møte.

Karin informerte om innholdet i nyhetsbrev fra PF Hedmark. Grethe ga ordet til Ralph som sang "Den beste dag" av Erik Bye. Etterpå var det 1 minutts stillhet til minne om medlemmer som er gått bort det siste året. 

Etter noen flere sanger overtok Jan Arne og Magnhild med Prøysenviser. Etter bevertningen var det gang rundt julletreet før vi tok loddsalg og trekning.
Grethe takket for fin underholdning, og så avsluttet vi som vanlig med "La oss leve".

0 resultater