Datakurset i Tolga foregår på frivilligsentralen

Nordøsterdøler lærer internett

På fire ettermiddager i november benker et dusin nordøsterdøler seg foran PC'ene på frivilligsentralen på Tolga. Målet er å bli flinke brukere av internett.

Med Pensjonistforbundet Hedmark som teknisk arrangør har kurset 11 deltakere fra Tolga og Os. Praktisk bruk av internett er det de skal lære seg i løpet av 16 undervisningstimer. Det går ut på å bli sjølhjulpen i å løse dagligdagse oppgaver og behov overfor offentlige etater som kommune, NAV, helseforetak og skatteetat. Nettbank, e-post, billettbestilling og nyhetslesing hører også med i kurset.

Det er Oddbjørg Morseth som er lokal kursansvarlig, og medinstruktører er Ruth Røsten og Kjell Arne Hugubakken, begge fra Tynset. Kurset er utviklet av Nestor Seniorutvikling som PF Hedmark har et nært samarbeid med.

0 resultater