Tannleger på hjemmebesøk i Bærum

En ny tjeneste med mobile tannleger som kommer hjem til eldre, skaper oppsikt og begeistring i Bærum.

Lokalavisen Budstikka skrev lørdag 26. oktober om tannleger i Bærum som går på hjemmebesøk til eldre. Tjenesten tilbyes av Høvik Tanngalleri og er et pilotprosjekt for eldre som synes det er kronglete å selv reise til tannlegekontoret. Prosjektet innebærer at tannlegen rett og slett kommer hjem til de eldre med trillekofferter med det nødvendige utstyret, og gir behandling til den enkelte pasient i egen stue. Pasientene ved tannlegekontoret i Bærum, tilbyes denne tjenesten for et ekstra kjøretillegg på maksimum 295 kroner. Et liknende prosjekt er ikke tidligere blitt prøvd ut i Norge.

– Dette er et veldig spennende pilotprosjekt. Tenk hvilke samfunnsmessige helsebesparelser vi kan oppnå i framtiden om vi kan sørge for at også eldre som på grunn av mobilitet ikke sjekker tennene sine regelmessig, kan få mulighet til det, sier Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.

Norman roser det private tannlegekontoret for å tørre satse på prosjektet og mener de gjør en viktig jobb i å vise at mobile helsetjenester er mulig å få til.

– Dette bør være en offentlig oppgave og initiativet viser først og fremst at dette er mulig å få til. Vi i Pensjonistforbundet mener at flere helsetjenester bør kunne bringes til pasientene, når de selv er ved for svak helse til å møte opp til behandling, sier han.

Vil ha eget egenandelssystem for tannhelse

Pensjonistforbundet har i mange år vært opptatt av at også tenner må sees som en del av kroppen, og at tannhelse må inkluderes i det helsetilbudet det offentlige er med å ta et ansvar for. Derfor kjemper forbundet for et eget system for alle over 67 år med egenandelstak for tannhelse, på lik linje med andre offentlige helsetjenester.

 

Les mer om saken på nett her: http://www.budstikka.no/nyheter/bor-skyll-og-spytt-i-lenestolen-hjemme-1.8129988

 

0 resultater