Hedmark Trafikk orienterte om fleksbuss-opplegget

Buss-info for Vallsetpensjonistene

TV-aksjonen 2013, busstilbud og julebordplaner var temaene på medlemsmøtet i Vallset pensjonistforening. Rundt 60 medlemmer var med på foreningens oktobermøte.

Vallset pensjonistforening hadde medlemsmøte på Bo- og servicesenteret 10.oktober. Karin ønsket velkommen til 59 medlemmer og til Evald Fredholm og representantene fra Fleksbuss.

Karin refererte fra ledersamlingen 2.-3.oktober. Hun minnet om at det er mulig å melde seg på datakurs. Hun minnet også om refleksdagen 17.oktober og innsamlingsaksjonen 20.oktober. Oppfordring om å melde seg som bøssebærer.

Representantene fra Fleksbuss orienterte om tilbudet og gikk rundt og svarte på spørsmål fra interesserte. De la også igjen en del materiell. Så overtok Evald med sang og spill. I en liten pause takket Karin folkene fra Fleksbuss og overrakte blomster.

Etter bevertningen og pause i musikken  gikk vi rundt med lister så medlemmene kunne melde seg på julebordtur til Spåtind og julebord på Tangen 7.desember. Så ledet Evald en gjettkonkurranse. Han spilte, og vi skulle gjette noen navn fra tekstene til musikken. Etterpå rettet vi oppgavene til hverandre. Etter litt mer sang og spill ble det solgt årer. Vi koste oss med litt mer musikk og sang før trekningen. Vi avsluttet med å synge "La oss leve" akkompagnert av Evald. Så takket Karin for frammøte og ønsket alle vel hjem og minnet om reflek.

0 resultater