Leder Asbjørg Løkken (til v.) og veteran og styremedlem Karin Hågensen har høstens program klart for pensjonistene på Rena.

Høstprogrammet på Rena

Rena & omegn pensjonistforening har startet opp igjen aktivitetene etter sommerferien. Her kan du lese om hva som skjer utover høsten.

Høstsesongen starter med medlemsmøte på Trudvang 5.september.  Det blir mye glad sang, for pensjonistkoret stiller opp på dette møtet.

Få dager etterpå, den 11.september, legger foreningen ut på dagstur i buss med kurs for Finnskogen.

En av foreningens veteraner, Synnøve Nysveen, har latt seg overtale til å presentere selvvalgte fortellinger på medlemsmøtet den 3.oktober. Også dette møtet er på Trundvang.

På medlemsmøtet 7.november blir det garantert mye sprell, for da kommer de populære "Brennhaugjint'n" fra Løtentil Trudvang  med sang, humoristiske spillopper og muntre kommentarer.

Tradisjonen tro avsluttes høstsemesteret med juletallerken. dessert og hyggesamvær. I år skjer dette på Trudvang den 5.desember.

Siden første torsdagen i januar er allerede 2.nyttårsdag, dropper foreningen medlemsmøtet denne måneden. Første treffet på nyåret blir derfor årsmøtet den 6.februar.

Selv om du ikke skulle være mdlem er du velkommen til å stikke innom på medlemsmøte hos oss og se hvordan vi har det. Du er velkommen !

 

0 resultater