Koronautfordringer – Eldrerådets medvirkning til tiltak for de eldre i kommunen

Pensjonistforbundet Rogaland er veldig opptatt av at Eldrerådet blir tatt med på råd når kommunene planlegger sine koronatiltak .

Fylkesleder Kjell Erfjord har derfor sendt en henvendelse til rådmannen i alle kommunene i Rogaland.

Her skriver han at Pensjonistforbundet Rogaland går ut fra at Eldrerådet i kommunene blir tatt med på råd i beslutninger som angår eldres livssituasjon i pakt med lov og retningslinjer for Eldrerådets arbeid.

Han avslutter henvendelsen med at Pensjonistforbundet Rogaland ønsker en kort tilbakemelding fra kommunene om Eldrerådets medvirkning når det gjelder tiltak for de eldre i kommunene.

0 resultater