I disse koronatider

Avlysing  av virksomhet:

Melding fra Pensjonistforeningen idag  2. april 2020

Stor-Elvdal Pensjonistforening v/styret  beklager at koronasituasjonen gjør at vi må avlyse alle planlagte aktiviteter i tiden framover. Det betyr at  medlemsmøtene i april og  mai utgår, og at bussturen   28.- 30. juni  desverre også er avlyst.  Ta vare på dere selv og andre i denne tiden og vi håper at vi kan iverksette aktivitetsplanene våre  fra høstsemesterets begynnelse. I mellemtiden : ha det så bra som mulig !

0 resultater