Asbjørg Løkken er blant de 15 data-instruktørene innen PF Hedmark

Asbjørg er med i instruktørkorpset

Rena & omegn pensjonistforenings leder, Asbjørg Løkken, var med på datakurs i Vestfold. Nå er hun blant de som skal holde lokale kurs i hjemfylket.

Pensjonistforbundet Hedmark ønsker å hjelpe de mange eldre som ikke mestrer å bruke internett og som av den grunn opplever frustrasjon og utestenging når samfunnet i økende grad forventer at "alle" er på nett. PF Hedmark har derfor etter påske hatt 15 medlemmer på instruktørkurs i Vestfold. Blant dem er lederen i Rena & omegn pensjonistforening, Asbjørg Løkken.

Til høsten og utover vinteren 2014 vil det bli tilbudt lokale datakurs for eldre mange steder i Hedmark. De som var med på aprilkurset, skal være veiledere på de lokale kursene. Hele prosjektet skjer i samarbeid med Nestor Seniorutvikling i Melsomvik i Vestfold. Kurstilbudet vil gå ut via pensjonistforeningene.

 

0 resultater