..og etterpå var det dans til Egil Øiseth's musikk

Årsmøte ble avholdt på Gruetunet 25. februar 2020

71 personer deltok på årsmøtet. Leder ønsket velkommen og tok som vanlig for seg denne dagen i historisk perspektiv om diverse som hadde skjedd.  Deretter opplyste han om hva som skulle skje videre på møtet, samt at han annonserte at det ble vanlig hyggetreff med bevertning. loddsalg og dans etter årsmøtets slutt. Før han gikk over til den offisielle delen av årsmøtet, sang vi «Nordlandsnetter» under ledelse av Egil Øiseth som sto for kveldens musikk.
Leder gikk deretter over til sakslista for årsmøtet med sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og Godkjenning av saksliste. Dette ble godkjent.
Under sak 2. Konstituering, ble Leif Bjørklund valgt som møteleder, Tron Sundt ble valgt som sekretær, og Ivar Larsen og Leif Høgbrenna ble valgt til å undertegne protokollen.

Årsberetningen ble godkjent uten kommentar, og viser bl.a. dette utdraget:

71 deltagere til stede

Det har vært en heftig periode for oss i styret idet bl.a. sykdom har preget medlemmene. Vår kasserer har vært fraværende og salg av inngangsbillett og arbeidet med opptelling av penger og betaling av musikk m.m. har gått på omgang hos de andre i styret.  Valgkomitéen klarte ikke å besette sekretærvervet ved Årsmøtet, så jeg har fungert i vervet som sekretær i perioden.På siste årsmøtet i Hedmark fylke representerte Knut Lilleåsen og Bjørn Seigerud, og likedan på siste ledersamling i Hedmark fylke i oktober stilte Knut Lilleåsen og Bjørn Seigerud som representanter for vår forening.Vi har hatt en gledelig økning i medlemstallet, og vi har 249 medlemmer pr. 3.2.2020.  Dette har hatt innvirkning på hyggetreffene hvor besøkstallet har ligget på rundt 70 personer.  Vi må kunne betrakte oss som en aktiv forening. Hjemmesida er til enhver tid ajourført med informasjon fra styremøter, hyggetreff og andre info.saker.

Harald legger fram regnskapet

Vi har hatt to fantastiske turer i sommer:

Den første var overnattingstur med cruise til Åland.Nøyaktig 8.35 tirsdag morgen den 4. juni møttes 48 av våre pensjonister på bussholdeplassen for å stige på bussen som skulle ta oss til Stockholm, for deretter å gå om bord på Viking Cinderella som skulle ta oss til Åland.  Det er lenge siden vi har klart å arrangere turer for våre medlemmer, så det var stort at vi kunne dra av gårde på en 2 dagers tur med Bjørn Seigerud som reiseleder – en jobb han utførte med glans.

Knut Skaraberget fra valgkomitéen

Den andre gikk til Engerdal på uteteater: Det var dårlig vær denne dagen, men tross været var vi full buss som satte kursen mot Engerdal. Ved ankomsten møtte Sten Bjørge Skaslien Hansrud oss og ønsket oss velkommen. Det utrolige skjedde at det var oppholdsvær nesten hele den fantastiske forestillingen om Anna i ødemarken.

Det har vært avholdt, 10 styremøter,7 hyggetreff, 1 årsmøte med hyggetreff etterpå,1 grillfest og 1 julebord.

Sak 4 og 5: Regnskap og budsjett ble lagt fram av Harald Stenvadet, som fortalte om postene i regnskapet, og han kunne avslutte med et gledelig årsresultat på kr.

Den nye sekretæren - Tron Sundt

42.421.

Budsjettet ble lagt fram uten kommentarer, samt revisjonsrapporten undertegnet av Turid Wilhelmsen. Regnskapet ble godkjent.

Sak 6: Bevilgninger – styrehonorarer.  Styret hadde fremmet forslag om honorar til revisor på kr. 500,-. Dette ble vedtatt.

Sak 7. Innkomne saker. Leif Bjørklund hadde sendt inn forslag om justering og opprettelse av honorar som lød som følger:

Den nye kassereren - Jan Korsmo

Leder kr. 2.500,-, kasserer kr. 2.500,-, sekretær kr. 2.500,-. Nestleder har fått en mer aktiv rolle med mye arbeid med å hjelpe

leder samt arrangering av turer. Forslag til honorar kr. 2.500,-. Etter at Forbundet tok over innkrevingen av medlemskontingenten, er arbeidsmengden til dataansvarlig mindre,forslag kr. 1.500,-. Dette ble vedtatt.

Sak 8. Valg.

Det var ikke noe forslag på revisor, og styret ble bemyndiget til å utnevne revisor på et senere tidspunkt.

Valgkomiteens forslag ble deretter enstemmig vedtatt, og det nye styret ser slik ut

...og etterpå var det dans.

Leder             Knut Lilleåsen

Nestleder     Bjørn Seigerud

Kasserer       Jan Korsmo

Sekretær                  Tron Sundt

Styremedlem          Solveig Høgbrenna

«                                 Johnny Eriksen

«                                 Anne Sundt

Varamedlem           Randi Aanerud

«                                 Liv Gulbrandsen

Repr.

Grue Lydavis           Audhild Amundsen

Valgkomite              Knut Skaraberget              2 år

«                                 Agnar Marthinsen             1 år

«                                 Liv Karin Moe                     3 år

 

Dette var slutten på årsmøtet, og forsamlingen kunne kose seg med trim, samvær, nydelig mat og dans. Jeg må berømme mine venner på kjøkkenet som overgikk seg selv med spekemat, eggerøre, potetsalat og brød +++. Helt nydelig!!!

Jeg benytter anledningen til å takke for meg som sekretær for foreningen i året som har gått, samt redigering av hjemmesida. Jeg ønsker min etterfølger til lykke med jobben.

Namnå, 27. februar 2020

Leif Bjørklund

0 resultater